Białorusini w Polsce

psychoterapeuta katowice www.ksiega2012powodow.pl Ornaty http://www.haftinaatelier.pl/home/szaty-liturgiczne/ornaty/ haftowany ornat

W Polsce mamy dziewięć ustawowo uznanych mniejszości narodowych. Jedną z nich są Białorusini.

Jak powszechnie wiadomo, obecna Białoruś nie jest krajem demokratycznym, a życie tam jest trudne również ze względów natury ekonomicznej. Znaczny procent Białorusinów zamieszkujących Polskę jest więc właściwie uchodźcami, którzy w naszym kraju szukają dla siebie lepszej przyszłości. Do tego trzeba również dodać tych Białorusinów, którzy z dziada pradziada mieszkają na swojej ziemi, która w pewnym momencie stała się częścią państwa polskiego, bo tak, a nie inacze0,j wyznaczono obecne granice. Jak łatwo się domyślić, zdecydowana większość omawianej mniejszości zamieszkuje tereny południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, która graniczy z państwem białoruskim.

Białorusini mogą w Polsce rozwijać swoją kulturę w doskonałych warunkach. Nikt ich tutaj nie szykanuje, a polskie władze nawet wspierają takie działania. Zdaje się, że jesteśmy obecnie jednymi z najlepszych „przyjaciół” narodu białoruskiego, a przynajmniej tej jego części, której nie podobają się rządy Łukaszenki.